تور بالاتون - باداچونی، کستهی و هویز

تور بالاتون - باداچونی، کستهی و هویز
تور بالاتون - باداچونی، کستهی و هویز
More photos
From 545.00 EUR
Duration: 8 hour
Instant confirmation
Select date and participants
Please select...

Overview
محتویات برنامه
راهنمای خصوصوی
راننده خصوصی

مدت
هشت ساعت

زمان ملاقات
نه صبح

محل ملاقات
محل اقامت شما در بوداپست

این برنامه شامل غذا و نوشیدنی نمی باشد


What to expect
تور مخصوص بالاتون بهترین روش برای بازدید و تفریح در این مکان مخصوص و توریستی مجارستان است

این تور که تقریبا تمام روز به طول می انجامد شامل بازدید از سواحل و شهرهای کناری دریای مجارستان می باشد

ما شما را از درب محل اقامتتان با ماشین به شهر هویز واقع در غرب دریاچه بوداپست میبریم. پس از آن ما به شمال دریاچه و شهر کستهی میریم. سپس و پیش از بازگشت به بوداپست به باداچنی میرویم

این برنامه شامل پیاده روی می باشد. پس از پایان سفر ما شما را دوباره به محل اقامتتان باز می گردانیم

What others are saying (0 Reviews)
No one has left a review so far!
Log in