بازدید از موزه نوشیدنی تسواک

بازدید از موزه نوشیدنی تسواک
بازدید از موزه نوشیدنی تسواک
More photos
From 12.00 EUR
Duration: 60 minutes
Instant confirmation
Select date and participants
Please select...

Overview
دکترزواک! این یونیکوم (به معنای منحصر به فرد) است! این اظهار پادشاه جوزف دوم باعث شد تا این نوشیدنی که توسط پزشک سلطنتی وی ساخته شده بود، به نام اونیکوم مشهور شود


What to expect

یکی از معروف ترین لیکورهای مجارستان، دارای یک تاریخ رمز آلود است که دستورالعمل ایجاد آن هنوز هم از رازهای خانواده زواک به شمار می آید. اگرچه دستورالعمل دقیق آن تا امروز ناشناخته مانده است، اما این اطمینان وجود دارد که در آن طعم بیش از 40 گیاه وجود دارد و باعث می شود که آن را به عنوان یک معجون فوق العاده سالم و بدون  مواد افزودنی مورد توجه قرار دهید

در هنگام ورود یک فیلم کوتاه از داستان شگفت انگیز بیش از ۲۲۵ سال تاریخ سلسله زواک نمایش داده می شود. پس از نمایش بازدید کنندگان به طور در اطراف یک کارخانه دعوت می شوند و از نمایشگاه با کمک راهنماهای صوتی انگلیسی زبان دیدن می کنند. که نمایش دهنده تاریخچه ای از تولیدات منحصر به فرد و استثنایی آن است. جزئیات فریبنده بیشتر در اعماق انبارهای کارخانه نشان داده می شود. با کمک یک راهنمای حرفه ای تور، بازدید کنندگان می توانند از یک بشکه با قدمت بالا دیدن نمایند. و همچنین از آن استفاده کنند. طعم آن شامل سه گونه متفاوت از لیکور است: اونیکوم اصلی، که آخرین برند تجاری است، اونیکوم خوش طعم و سهمیه اونیکوم در بشکه هایی که از جنگ جهانی دوم جان سالم به در برده است

خود را با سالمترین نوشیدنی مجارستانی آشنا کنید و روح بوداپست را کشف کنید

:محتویات

ورود به موزه و تور با راهنمای صوتی

:زبانها

نمایش فیلم در مورد خانواده زواک و تاریخچه شرکت آنها

شرح تکنولوژی تولید اونیکوم

3 مزه متفاوت اونیکوم

انواع

خدمات انتقال، اگر گزینه مربوط به آن انتخاب شده است

اطلاعات خدمات انتقال

:زمان خروج

تورهای موجود در زبان مجارستانی:  ۱۰:۱۵; ۱۲:۰۰; ۱۵:۰۰ 

تورهای موجود در زبان انگلیسی:  ۱۰:۱۵; ۱۲:۰۰; ۱۵:۰۰ 

:مدت زمان

 ۶۰ دقیقه

:محل ملاقات

موزه زواک و مرکز بازدید کنندگان

 H - 1095 Budapest, Dandár str. 1

Meeting point

Recommended products

What others are saying (0 Reviews)
No one has left a review so far!
Log in