بارگردی روز ولنتاین

بارگردی روز ولنتاین
بارگردی روز ولنتاین
More photos
From 28.00 EUR
Duration: 4 hour
Instant confirmation
Select date and participants
Please select...

Overview
آیا مجرد هستید و یا اینکه از مراسم کلیشه ای روز ولنتاین خسته شده اید؟


What to expect
آیا از سوال های مکرر والدینتان و قضاوت دیگران در مورد مجرد بودنتان خسته شده اید؟ آیا بجای گشت زدن در اپلیکیشن های زوج یابی خسته شده اید؟

 به ما بپیوندید و شبتان را به دور از چرت و پرت های دیگران سپری کنید

در بارگردی شبانه ما با بارهای متعدد و مکان های شراب خواری قدیمی این شهر آشنا شوید و بهترین شب ولنتاین خود را بگذرانید

این برنامه شامل موارد زیر است
نوشیدنی
یک ساعت نوشیدنی مجاری سبک
بازدید از یکی از بهترین بارهای خرابه اروپا
پارتی در یکی از معروف ترین کلوب های شهر
و شادی و شادی و شادی

مدت
چهار ساعت

زمان
۲۱:۳۰

محل ملاقت
زیر طاق میدان مادچ ایمره
Madách Imre Square
Meeting point

What others are saying (0 Reviews)
No one has left a review so far!
Log in