ZWACK UNICUM بازدید از موزه

More photos
From 12.00 EUR
Duration: 60 minutes
Instant confirmation
Select date and participants
Please select...

Overview
دکترزواک! این یونیکوم
است!"- جوزف دوم اظهار کرد که نوشیدنی منحصر به فردی توسط پزشک سلطنتیوی ساخته شده بود، و بنابراین نام آیکونیک
متولد گردید.


What to expect
 یکی از معروف ترین لیکورهای مجارستان، دارای یک تاریخ رمز آلود است که دستورالعمل
ایجاد آن هنوز هم از رازهای خانواده زواک به شمار می آید. اگرچه دستورالعمل دقیق
آن تا امروز ناشناخته مانده است، اما این اطمینان وجود دارد که در آن طعم بیش از
40 گیاه وجود دارد و باعث می شود که آن را به عنوان یک معجون فوق العاده سالم و
بدون  مواد افزودنی مورد توجه قرار دهید.
درهنگام ورود یک فیلم کوتاه از داستان شگفت انگیز بیش از 225 سال تاریخ سلسله زواک
نمایش داده می شود. پس از نمایش بازدید کنندگان به طور در اطراف یک کارخانه دعوت
می شوند و از نمایشگاه با کمک راهنماهای صوتی انگلیسی زبان دیدن می کنند. که نمایش
دهنده تاریخچه ای از تولیدات منحصر به فرد و استثنایی آن است. جزئیات فریبنده
بیشتر در اعماق انبارهای کارخانه نشان داده می شود. با کمک یک راهنمای حرفه ای
تور، بازدید کنندگان می توانند از یک بشکه با قدمت بالا دیدن نمایند. و همچنین از
آن استفاده کنند. طعم آن شامل سه گونه متفاوت از لیکور است: Unicum اصلی، که آخرین برند تجاری است، Unicum خوش طعم و Riserva Unicum در بشکه هایی که از جنگ جهانی دوم جان سالم به در برده است.
خودرا با سالمترین نوشیدنی مجارستانی آشنا کنید و روح بوداپست را کشف کنید!
محتویات:ورود به موزه و توربا راهنمای صوتی
زبانها:نمایش فیلم در مورد خانواده زواک و تاریخچه شرکت آنها
شرح تکنولوژی تولید  Unicum
3مزه متفاوت Unicum
انواعخدمات انتقال، اگرگزینه مربوط به آن انتخاب شده است.
اطلاعات خدماتانتقال
زمان خروج:تورهای موجود در زبانمجارستانی:  10:15;12:00; 15:00
تورهای موجود درزبان انگلیسی:  10:15;12:00; 15:00
مدتزمان:
 60 دقیقه
محلملاقات:
موزه زواک و مرکزبازدید کنندگان
 H - 1095 Budapest, Dandár str. 1
Meeting point

Recommended products

What others are saying (0 Reviews)
No one has left a review so far!
Log in