Articles

Židovský okres

Židovský okres v Budapešti sa sformovalo na konci 18. storočia a na začiatku 19. storočia. Centrum tohto okresa je ulica Király a nachádza sa na peštianksom strane, v VII. okrese.
Log in