Party na Dunaji

Party na Dunaji
Party na Dunaji
More photos
Select date and participants
Please select...

Overview
Objavte si smiešný časť mesta Budapešť: Ruin Bary a Parti plavba na Dunaji s hudbou a panorámou!

What to expect
Objav si úplne nový časť mesta Budapešť s plavbou na Dunaji! Najobl'úbenejšia Party Plavba, vynikajúce nápoje a panoráma hlavného mesta Maďarska garantuje dobrú náladu.

Najobl'úbenejšia Party Plavba má všetko, čo by ste potrebovali k nádhernej party. Živá hudba a najnovšie tracky, ktorú poskytuje lokálny DJ a samozrejme tanečný parket! Budete mať možnosť vyskúšať aj maďarskú pálinku, ako uvítajúci nápoj.

Plavba štartuje od Reťazového mostu z peštianskej strany. Počas plavby budete mať príležitosť pozrieť si najväčšie atrakcie mesta, ako napríklad Parlament, Budinský Hrad, Mátyásov chrám s Rybárskou baštou, Kúpele Gellért a Veľkú Tržnicu.

Plavba sa dokončí, ale party nie! Po plavbe Vás vezmeme do obl'úbeny klub mesta.

Pripojte sa k najlepšej party na Dunaji!

Program obsahuje:
  • živú hudbu
  • uvítací nápoj
  • 90 minútová plavba
Začiatok:
  • plavba sa začína o 23.00
  • meeting na plavbu: 22:30
Trvanie:
  • 90 minút
Meeting:
  • Duna Palota
H - 1051, Budapešť, ulica Zrínyi 5.

Meeting point

Recommended products

What others are saying (0 Reviews)
No one has left a review so far!
Log in