Prehliadka Parlamenta a Folklórna prednáška

Prehliadka Parlamenta a Folklórna prednáška
Prehliadka Parlamenta a Folklórna prednáška
More photos
Select date and participants
Please select...

Overview
Objavte si nový tvár mad’arskej kultúry, kým navštívite najdôležitelšiu budovu krajiny a prednášku, ktorú určite nezabudnite!

What to expect
Maďarský Parlament je tretia najväčšia parlamentová budova na svete a jedna najcharakteristickejšia pamiatka Mad’arska. Budova bola postavená v roku 1904, a je najväčšou budovou krajiny. Neogótickú a eklektickú budovu postavil Imre Steindl. Prehliadky sa začínajú o 10:00 hodine, výber z opciá je na Vás. Jedinné dôležité zaviazanie je, aby ste boli o 19.30 v Duna Palota, akože Folklórna prednáška sa začína o 20:00!
Sprievodca Vám ukáže gigantické haly Parlamenta, porozpráva históriu a tajomstvá budovy. Cez prehliadky navštívite sálu Národného Zhromaždenia a najsvätejšie relikvie mad’arskej histórií: Svätá Koruna a korunovacie šperky.
Po prehliadke poznajte kultúrne dedičstvo Mad’arska v rámci najpopulárnejšej folklórnej prednášky Budapešti!

Základ mad’arskej kultúry čerpá z bohatého folklórneho dedičstva, ktoré pôjde z izolovaného vidieka. Túto výnimočnú náladu môžete zažit’ v rámci Folklórnej prednášky! Objavte pôvod Mad’arska v autentickom forme, s troma najlepšími folklórními súbormi krajiny!
Prednáška je organizovaná v zlatom divadelnom sále budovy Duna Palota. Devät’desiat minutovú show vám prednáša Maďarský Štátny Folklórny Súbor, Umelecký Súbor Duna a Orchestra Rajkó s Štátnym Súborom. Pomocou talentovaných tanečníkom a muzikantom prapôvodná kultúra mad’arska bude rozvinút’ pred vašími očami.
Ozdobte Vaš zájazd v Budapešti s nezabudnutelným programom a objavte čím viac z mad’arskej kultúry!

Po rezervácie dostanete potvrdenie rezervácie od Hungária Koncert s.r.o. vo forme email (v mad’ačine, PDF formát). 


Dostanete ešte, ako bezplatný bonus, dve vstupné pre dve historické dunajské lod’e a na ich výstavy. Kossuth múzeum lod’ (Budapest, Vigadó dok 2, 1052) a Gróf Széchényi múzeum loď (nábrežie Id. Antall József 18, Budapest, 1052) čaká na Vás!
Špecialne poznámky:
 • Potvrdenie rezervácie bude Vaše lístok to Parlamenta, je nutné, aby ste priniesli tento dokument VYTLAČENE.  
 • V prípade, ked’ nie je miesto na žiadaný dátum alebo čas (akože miesta sú limitované), tak ponúkame Vám najbližšiu dosiahnutel’nú prehliadku. Ked’ to nie je vhodné pre Vás, alebo nedostaneme odpoved’ v 24 hodinách pred začiatkom programu, v tom prípade nie sme schopní vrátit’ peniaze. 
 • Bez bezpečnostnou kontrolou nemôžete vstúpit’ do budovy. Väčšie tašky, balíčky a predmety, ktoré môžu spôsobiť zranenie sú prísne zakázané. 
 • Parlament môže zrušiť prehliadku kvôli programov Parlamentu a kvôli štátnych protokolných udalostiach. 
 • Lístok sa nedá presunút’ a nemôžeme  vrátit’ peniaze. 
 • Do budovy sa dá vstúpit’ iba s VYTLAČENÍM LÍSTKOM (PDF dokument). Lístok sa dá vytlačit’ pri info pult, 15 minútami pred začiatkom prehliadky. 
 • Z bezpečnostných dôvodov nesmiet’e sa zostat’ v Parlamente po vedenej prehliadke. 
 • Pred prístupom do Parlamentu uistite sa, že máte pri sebe občianský preukaz alebo cestovný pas. 
 • Cena programu obsahuje aj rezervačný poplatok Parlamenta. 
 • Cena pre študentov je platná pre študentov pod 24 rokmi. Uistite sa, že máte pri sebe študentský preukaz. 
Dôležité informácie:
 • Môžete objednávat’ aj transfer servíz, ktoré obsahuje pick-up z hotelu do Parlamenta za 12€. Drop off, takže transfer spät’ do hotela nie je dosiahnuté! 
 • Program sa nedá presunút’, v prípade, že host’ nevie zúčastnít’ sa alebo zmešká začiatok programu, nemôžeme vrátit’ peniaze! To je platné aj na transfer službu. 


Cena obsahuje:
 • Vedená prehliadka v Parlamente
 • Lístok na Folklórnú Tanečnú Prednášku do I. kategorií
 • Bónus lístok na dve Múzuemové Lod’e
 • Transfer služba (iba ked’ je vybrané)


Začiatok:
 • Folklórna Prednáška sa začína o 20:00.
 • Prehliadky v Parlamente:
 • po mad’arsky: 10:45, 14:00
 • po anglicky: 10:00, 12:00, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30
 • po francúzsky:11:00, 14:00
 • po hebrejský: 12:45
 • po nemecky: 10:00, 13:30, 14:30
 • po rusky: 12:30, 15:30
 • po taliansky: 10:30, 13:45, 14:45, 15:45
 • po španielsky: 10:30, 13:45, 14:45, 16:00


Meeting:
 • Na Parlament: 
Centrum návštevkníkov, na severnej časti námestia Lajosa Kossutha
H - 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 • Na Folklórnú prednášku:
Duna Palota
H - 1051, Budapest, Zrínyi u. 5
Meeting point

Recommended products

What others are saying (0 Reviews)
No one has left a review so far!
Log in