Prehliadka Parlamenta s plavbou na Dunaji

Prehliadka Parlamenta s plavbou na Dunaji
Prehliadka Parlamenta s plavbou na Dunaji
More photos
Select date and participants
Please select...

Overview
Strávt’e deň s objavením najdôležitejšej budovy Mad’arska a plavbou na Dunaji!

What to expect
Maďarský Parlament je tretia najväčšia parlamentová budova na svete a jedna najcharakteristickejšia pamiatka Mad’arska. Budova bola postavená v roku 1904, a je najväčšou budovou krajiny. Neogótickú a eklektickú budovu postavil Imre Steindl. Prehliadky sa začínajú od 11:00 a od 11:15 hodine (začatie sa závisí od dátum). Hostess kolegynka bude 15 minútami pred prehliadkou pri Centre Návštevníkov, aby Vás uvítala.

Sprievodca Vám ukáže gigantické haly Parlamenta, porozpráva históriu a tajomstvá budovy. Cez prehliadky navštívite sálu Národného Zhromaždenia a najsvätejšie relikvie mad’arskej histórií: Svätá Koruna a korunovacie šperky.
Po prehliadke zmiešajte zábavu a výhliadkové na plavby!

Naša hostess kolegynka po Prehliadke Parlamenta vezme Vás k l’odi, kde vy môžete kl’udne užívat’ panorámu. Cez plavby máte možnost’ vidiet’ 6 dunajských mostov a najdôležitejšie budovy hlavného mesta! Objavte Parlament z novej peršpektívy a obzrite známé budovy ako Bazilika Svätého Štefana, Budinský Hrad, Mátyásov chrám s Rybárskou baštou, Kúpele Gellért a Vel’kú Tržnicu.
Objavte Budapešť z novej peršpektívy a srávt’e jeden deň s nezabudnutelnými programami. hogy kell ezt ragozni dikk. 


Po rezervácie dostanete potvrdenie rezervácie od Hungária Koncert s.r.o. vo forme email (v mad’ačine, PDF formát). 


Dostanete ešte, ako bezplatný bonus, dve vstupné pre dve historické dunajské lod’e a na ich výstavy. Kossuth múzeum lod’ (Budapest, Vigadó dok 2, 1052) a Gróf Széchényi múzeum loď (nábrežie Id. Antall József 18, Budapest, 1052) čaká na Vás!

Špecialne poznámky:
 • Potvrdenie rezervácie bude Vaše lístok to Parlamenta, je nutné, aby ste priniesli tento dokument VYTLAČENE.  
 • V prípade, ked’ nie je miesto na žiadaný dátum alebo čas (akože miesta sú limitované), tak ponúkame Vám najbližšiu dosiahnutel’nú prehliadku. Ked’ to nie je vhodné pre Vás, alebo nedostaneme odpoved’ v 24 hodinách pred začiatkom programu, v tom prípade nie sme schopní vrátit’ peniaze. 
 • Bez bezpečnostnou kontrolou nemôžete vstúpit’ do budovy. Väčšie tašky, balíčky a predmety, ktoré môžu spôsobiť zranenie sú prísne zakázané. 
 • Parlament môže zrušiť prehliadku kvôli programov Parlamentu a kvôli štátnych protokolných udalostiach. 
 • Lístok sa nedá presunút’ a nemôžeme  vrátit’ peniaze. 
 • Do budovy sa dá vstúpit’ iba s VYTLAČENÍM LÍSTKOM (PDF dokument). Lístok sa dá vytlačit’ pri info pult, 15 minútami pred začiatkom prehliadky. 
 • Z bezpečnostných dôvodov nesmiet’e sa zostat’ v Parlamente po vedenej prehliadke. 
 • Pred prístupom do Parlamentu uistite sa, že máte pri sebe občianský preukaz alebo cestovný pas. 
 • Cena programu obsahuje aj rezervačný poplatok Parlamenta. 
 • Cena pre študentov je platná pre študentov pod 24 rokmi. Uistite sa, že máte pri sebe študentský preukaz. 
Dôležité informácie:
 • Môžete objednávat’ aj transfer servíz, ktoré obsahuje pick-up z hotelu do Parlamenta za 12€. Drop off, takže transfer spät’ do hotela nie je dosiahnuté! 
 • Program sa nedá presunút’, v prípade, že host’ nevie zúčastnít’ sa alebo zmešká začiatok programu, nemôžeme vrátit’ peniaze! To je platné aj na transfer službu. 

Cena obsahuje:
 • Vedená prehliadka v Parlamente
 • lístky do dvoch Múzeumových Lod’ov: Kossuth (12:00-22:00) a Gróf Széchényi (10:00-13:30)
 • Plavba na Dunaji 
Začatie:
 • Prehliadka Parlamenta sa začína od 11:00 alebo 11:15 (závisí od dátum!)
 • Plavba sa začína od 14.00


Meeting:
Centrum návštevkníkov, na severnej časti námestia Lajosa Kossutha
H - 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
Meeting point

What others are saying (0 Reviews)
No one has left a review so far!
Log in