Reštaurácia Gundel

Reštaurácia Gundel: svetoznáma reštaurácia, o ktorom iste, že ste už počuli aspoň raz v živote; reštaurácia, ktorá už dostala miesto v časopise New York Times a reštaurácia, kde máte možnosť zoznámiť sa maďarskou kuchyňou.

Reštaurácia Gundel bola založená v roku 1894 a je lokalizovaná v Mestskom Háji. Károly Gundel, zakladatel' najznámejšieho reštaurácia Maďarska, bol prvý šéf, kto ponúkal a servíroval maďarské jedlá v elegantnom a v modernom forme.

Prvá osoba Gundel-legendy bol Johann Gundel, kto začal svoj karrier, keď bol 13 ročný. Cez dlhého života získal vel'a skúsenosti, ale chcel viac: skutočný karrier sa začal, keď ukázal svoj talent a maďarské jedlá v István Főherczeg Hotel a táto reštaurácia už bola na tom istom urovni, ako najlepšie reštaurácie vo Viedni, v Paríži alebo v Mníchov.

Johannov syn, Károly vybral takú istú cestu, ako jeho otec. Cestoval vel'a a v roku 1910 sťahoval sa s rodinou do Budapešti aby založil Reštauráciu Gundel v Mestskom Háji, na mieste bývalého reštaurácia Wampeticsa. Károly predstavil novú úroveň svojimi jedlami: tradicionalné maďarské jedlá a vplyv zo sveta, kombinovanie tohto dovedol k tomu, že Maďarsko dostal miesto na gastronomickom mape sveta.

Známe spisovatelia, umelci, hudobníci a politici návštevovali Reštauráciu Gundela. Šéfy a Károly Gundel ešte aj vymyslel nové jedlá pre známych hosťov. Tie jedlá, ktoré sú pomenované podl'a osôb, sú dosiahnutel'né aj dnes. Reštaurácia Gundel prežil búrky história, ako prvá a druhá Svetová Vojna a ekonomické krízy, ale Reštaurácia dožila 100. výročie a aj dnes funguje ako najznámejšia reštaurácia v Budapešti a v Maďarsku.

Ale prečo je gastronómia Gundela také dôležité? 
Tie nové jedlá, ktoré Johann a Károly Gundel vymysleli aj dnes sú dôležitímí komponentmi maďarskej kuchyni. Reštaurácia Gundel aj po 100 rokoch ponúka originálné recepty a tu každé má možnosť zoznámiť sa s maďarskou gastronómiou v autentickom forme.
Log in